Профспілки
районів області
Новини ФПО


ІНФОРМАЦІЙНА ДОШКА

Головна / Правова допомога / Правовий захист / Про деякі питання повідомної реєстрації колективних договорів та угод
 

Про деякі питання повідомної реєстрації колективних договорів та угод

Відповідно до статті 9 Закону України "Про колективні договори і угоди"' (далі - Закон), галузеві (міжгалузеві) і територіальні (обласні та республіканська) угоди підлягають повідомній реєстрації в установленому порядку центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики, а колективні договори і територіальні угоди іншого рівня - місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

Проведення повідомної реєстрації колективних угод і договорів регулює Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів (далі - Порядок), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115 (далі - постанова).


Щодо критеріїв репрезинатативності сторін соціального діалогу на рівні районів і міст обласного значення для підписання територіальних угод

Відповідно до Закону України "Про соціальний діалог в Україні " для участі у колективних переговорах з укладення колективних договорів і угод склад суб'єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців визначається за критеріями репрезентативності.

Оцінка відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторони профспілок та сторони роботодавців на територіальному рівні здійснюється відділеннями Національної служби посередництва і примирення в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі згідно з Порядком оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб'єктів сторін профспілок та організацій роботодавців, затвердженим наказом Національної служби посередництва і примирення від 21.07.2011 № 73.

Після прийняття рішення про підтвердження репрезентативності видається свідоцтво встановленого зразка.

Копії зазначених свідоцтв подаються до реєструючого органу разом із територіальною угодою іншого рівня. Порядок не вимагає нотаріального або будь-якого іншого завірення цих копій.


Чи є обов’язковим укладення колективного договору та на який строк ? Чи має значення чисельність працівників на підприємстві, де він укладається?

Міжнародними нормами, зокрема, Конвенцією МОП №98 (стаття 4), Конвенцією МОП №154, Європейською соціальною хартією (стаття 6) передбачено ведення колективних переговорів на добровільних засадах.

Положення Закону  України  «Про колективні договори та угоди» відповідають зазначеним міжнародним нормам , він не передбачає:

- обов’язковості щодо укладання колективного договору та щодо визначення строків на які він укладається;

- норм, які визначають чи обмежують чисельність працівників для укладення колективного договору на підприємстві;

-  норм , що обмежують строки дії колективного договору , за винятком випадків реорганізації, ліквідації підприємства або зміни власника;

- відповідальність у разі відсутності колективного договору.


Разом з тим даним Законом передбачена відповідальність за ухилення від участі в переговорах щодо укладення , зміни чи доповнення колективного договору.

Колективний договір набуває чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня , зазначеного  у колективному договорі. Після закінчення строку дії колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором.


Чи є  обов’язковою реєстрація колективного договору? Які вимоги до подання  додатків та копій колективного договору ?

Відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» колективні договори підлягають повідомній реєстрації в установленому порядку місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування. Закон не містить будь-яких виключень. Сторони договору самі визначають якому реєструючому органу  подати на повідомну реєстрацію колективний договір із урахуванням місцезнаходження підприємства, установи, організації.

Відповідно до пункту 3 Порядку сторони угоди (договору) подають на повідомну реєстрацію угоду (договір) разом з додатками у кількості примірників, що відповідає кількості таких сторін, та копію угоди (договору). Порядок не містить особливих умов щодо вигляду копії колективного договору, яка подається сторонами на реєстрацію. Водночас, реєструючий орган повинен перевірити автентичність примірників і копії, поданих на реєстрацію (пункт 2 Порядку).


Водночас у повідомній реєстрації може бути відмовлено лише у разі , коли подані на реєстрацію примірники угоди (договору) не є автентичними.

З огляду на вказане, колективний договір реєструється, одночасно реєструючий орган листом інформує сторони колективного договору про необхідність подання на реєстрацію всіх додатків до договору. При цьому, зазначені додатки, які надійшли після реєстрації договору в установленому порядку як доповнення до колективного договору.

Відповідальність за неподання колективного договору на реєстрацію законодавством не передбачена.

Незареєстрований колективний договір має юридичну силу, оскільки договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у колективному договорі .

Водночас, органи, уповноважені розглядати трудові спори беруть до уваги зареєстрований примірник колективного договору (витребовують копію у реєструючого органу або у сторін колективного договору) та рекомендації реєструючого органу, що унеможливлює фальсифікацію документів.

Щодо визначення документа (супроводжуючого листа), що подається з трьома примірниками колективного договору для повідомної реєстрації.

В усталеній практиці сторони подають на реєстрацію угоду разом із супровідним листом. Це дозволяє відслідкувати терміни здійснення повідомної реєстрації, мати контактні дані суб'єкта, що надіслав угоду.


Зміст та порядок внесення змін до колективного договору, повернення колективного договору на доопрацювання.

Відповідно до Закону, зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції (стаття 7). Колективний договір, угода укладаються на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань.

Зміни і доповнення до колективного договору, угоди протягом строку їх дії можуть вноситися тільки за взаємною згодою сторін в порядку визначеному колективним договором, угодою (стаття 14 Закону).

Органи влади та місцевого самоврядування не мають повноважень втручатися у переговорний процес на підприємстві та визначати зміст колективних договорів.

Порядком не передбачено здійснення реєструючим органом контролю за усуненням виявлених у колективному договорі порушень.


Слід звернути увагу що , відповідно до статті 5 Закону умови колективних договорів або угод, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними, і забороняється включати їх до договорів і угод.

У цьому випадку, після ознайомлення з рекомендаціями реєструючого органу, заінтересовані особи (роботодавець, працівники, їх представники) на яких поширюється угода (договір), можуть ініціювати внесення в установленому порядку відповідних змін до угоди (договору).

Крім того, ці рекомендації можуть враховуватися Державною інспекцією України з питань праці та територіальними інспекціями при проведенні перевірок,  Національною службою посередництва і примирення та її відділеннями, судами при розгляді спірних питань.


Який термін зберігання копій угод , колективних договорів у реєструю чого органу?

Переліком типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженим наказом Міністерства юстиції від 12.04.2012 № 578/5 визначено мінімальні строки зберігання документів. Строки зберігання колективних договорів і угод, змін та доповнень до них та Реєстру зазначені в статтях 395, 406, а саме:

Номер

статті


Види документів

Строки зберігання в організаціях, у  діяльності яких створюються документи НАФ

Строки зберігання в організаціях, у  діяльності яких не створюються документи НАФ

395

Колективні договори, угоди (генеральна, галузеві та регіональні), зміни та доповнення до них:

а)за місцем складанняб)в інших організаціях

ПостійноДо заміни новими


До ліквідації організації


До заміни новими

406

Реєстраційні журнали колективних договорів і угод

5 років після закінчення журанлу

5 років після закінчення журанлу


Водночас із урахуванням того, що колективний договір є основним документом, що регулює виробничі, трудові і соціально-економічні відносини, і може бути використаним для підтвердження законних прав громадян, зокрема, для нарахування пенсій, виплати різних видів матеріальної допомоги та компенсацій, гарантій і пільг та відповідно до усталеної практики зберігання таких документів, в реєструючому органі копії колективних договорів, змін та доповнень до них, а також відповідні реєстри доцільно зберігати 75 років.

 
 
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
Copyright(C) 2010. Федерація профспілок Вінницької області
Всі права захищені.
Дизайн та розробка:
Студія memCrab